Διοικητικό Συμβούλιο - Οργανωτική Επιτροπή


Πρόεδρος:  Ν. Τεντολούρης
Αντιπρόεδρος:  Λ. Λαναράς
Γεν. Γραμματέας:  Α. Μελιδώνης
Ειδικός Γραμματέας:  Κ. Μακρυλάκης
Ταμίας:  Μ. Σαμάρκος
Μέλη:  Γ. Δημητριάδης
 Η. Μυγδάλης
 Μ. Μυλωνά
 Γ. Νταλέκος
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
έως 1/09/2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
έως 11/09/2022

Εγγραφή Υποβολή Εργασίας